Levi Geir Eidhamar

Levi Geir Eidhamar

Levi Geir Eidhamar er førstelektor i etikk og religionsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han underviser på lærerutdanningene. Eidhamar har publisert flere vitenskaplige artikler og vært redaktør, forfatter og medforfatter av flere lærebøker, blant annet Små barn – stort mangfold(2014), Neste som deg selv (2014), Den Andre (2007) og Religioner og livssyn (2004).

Nesten som deg selv

Barn og etikk
Levi Geir Eidhamar og Paul Leer-Salvesen
Utgivelsesår: 2014

Små mennesker - stort mangfold

Religioner og livssyn i barnehagen
Levi Geir Eidhamar
Utgivelsesår: 2014

Religions- og livssynsdidaktikk

En innføring
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Kristendommen I

Bibelen
Helje Kringlebotn Sødal (red.)
Utgivelsesår: 2009

Den Andre

Etikk og filosofi i skolen
Levi Geir Eidhamar, Paul Leer-Salvesen og Vigdis Hølen
Utgivelsesår: 2007

Religioner og livssyn

Levi Geir Eidhamar
Utgivelsesår: 2004