Christian A. Drevon

Christian A. Drevon

Christian A. Drevon, professor, dr.med., avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Mat og medisin

Lærebok i generell og klinisk ernæring
Christian A. Drevon og Rune Blomhoff (red.)
Utgivelsesår: 2012