Jan Anders Diesen

Jan Anders Diesen

Jan Anders Diesen er førsteamanuensis i fjernsynsproduksjon ved Høgskolen i Lillehammer. Han er dr.art. på avhandlingen Eit hugtakande læremiddel? Undervisningsfilmen i norsk skole (1995). Diesen har skrevet bøker og artikler om dokumentarfilm og filmhistoriske emner. Han har dessuten laget flere fjernsyns- og videoproduksjoner; sammen med kollega Tore Helseth var han ansvarlig for dokumentarserien Norsk filmhistorie 1 - 8 (NRK 1997).