Jan Bjarne Bøe

Jan Bjarne Bøe

Jan Bjarne Bøe er professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Han har lang undervisningserfaring fra både grunnskole og høyere utdanning.

Innføring i historiebruk

Jan Bjarne Bøe og Ketil Knutsen
Utgivelsesår: 2012

Å lese fortiden

Historiebruk og historiedidaktikk
Jan Bjarne Bøe
Utgivelsesår: 2006

Å fortelle om fortiden

Fortellingen i historie- og samfunnsfagundervisning
Jan Bjarne Bøe
Utgivelsesår: 1998