Tore Bjerke

Tore Bjerke

Tore Bjerke, cand.psychol., Universitetet i Oslo. Han var professor i psykologi ved Universitetet i Trondheim (NTNU) til 1992, deretter ved Høgskolen i Lillehammer. Bjerke har sine forskningsområder innenfor utviklingspsykologi, etologi, suicidologi og miljøpsykologi. Han er forfatter av en rekke internasjonale artikler og har utgitt flere bøker.

Barn og unges læringsmiljø 1

Grunnleggende prosesser i læring og utvikling
Richard Haugen (red.)
Utgivelsesår: 2006