Torleiv Austad

Torleiv Austad

Torleiv Austad var professor i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet i tiden 1982-2007. Han tok embetseksamen i 1962, fikk H.M. Kongens gullmedalje for vitenskapelig avhandling i 1964 og tok den teologiske doktorgraden i 1975. Austad har skrevet en rekke bøker og artikler og hatt flere sentrale kirkelige verv, bl.a. som leder av Den norske kirkes lærenemd 1998-2006.

Kristologi - en innføring

Torleiv Austad
Utgivelsesår: 2012

Tolkning av kristen tro

Metodespørsmål i systematisk teologi
Torleiv Austad
Utgivelsesår: 2008

Det kristne Norge

innføring i konfesjonskunnskap
Helje Kringlebotn Sødal
Utgivelsesår: 2001