Bente Aamotsbakken

Bente Aamotsbakken

Bente Aamotsbakken er professor i tekstvitenskap ved fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold. Hun har skrevet artikler innenfor feltet teoretiske tekster med særlig vekt på tekstlingvistikk og intertekstualitet.

Pedagogiske tekster og ressurser i praksis

Susanne V. Knudsen
Utgivelsesår: 2013

Syn for skriving

Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer
Norunn Askeland og Bente Aamotsbakken (red.)
Utgivelsesår: 2013

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013

Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster

Susanne V. Knudsen og Bente Aamotsbakken (red.)
Utgivelsesår: 2010