Willy Aagre

Willy Aagre

Willy Aagre (f. 1949) er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Han har utgitt en rekke bøker om pedagogikkfaglige temaer, særlig relatert til ungdom. Aagres bøker er gjennomsyret av en dyp interesse for barne- og ungdomskulturen, ikke minst musikkens plass i menings- og identitetsskapingen under oppveksten.

Barns læring om språk og gjennom språk

Samtaler i barnehagen
Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)
Utgivelsesår: 2011

Hurra for deg, Margrethe Munthe

Sanger, liv og samtid
Willy Aagre
Utgivelsesår: 2010