Øivind Bratberg
© Foto: Fredrik Arff

Øivind Bratberg

Øivind Bratberg er førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han blant annet underviser i tekstanalyse som forskningsmetode.

Britiske statsministre 1900-2015

Fra Lord Salisbury til David Cameron
Hans Olav Lahlum og Øivind Bratberg
Utgivelsesår: 2015

Tekstanalyse for samfunnsvitere

Øivind Bratberg
Utgivelsesår: 2014