Helene Loe Colman
© Fotograf: Torbjørn Brovold

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman (f. 1970) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet innen fusjoner og oppkjøp og integrering av oppkjøp og fusjoner, organisasjonsidentitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering.

Organisasjonsidentitet

Helene Loe Colman
Utgivelsesår: 2014