Lars Jacob Tynes Pedersen
© Cappelen Damm Akademisk

Lars Jacob Tynes Pedersen

Lars Jacob Tynes Pedersen (f. 1979) er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet siviløkonom fra NHH og tok sin doktorgrad samme sted. Pedersen er tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, samt forskningsprogrammene Senter for tjenesteinnovasjon og Beyond Budgeting.

Pedersen sitter i perioden 2012-2014 i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin fagkomité for etikk, en komité som har som mandat å utvikle en felles forståelse av etikkfaget innen økonomiutdanningen fra bachelor- til PhD-nivå.

Responsible and Profitable

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Utgivelsesår: 2015

Ansvarlig og lønnsom

Strategier for ansvarlige forretningsmodeller
Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen
Utgivelsesår: 2013