Reidar Gjersvik
© Fotograf Ann Iren Ødeby, for Norsk Kulturråd.

Reidar Gjersvik

Reidar Gjersvik driver aksjonsforskning om kunnskap, endring, læring og idearbeid i organisasjoner. Han har en doktorgrad om organisasjonsutvikling og IT fra Institutt for organisasjons- og arbeidslivsfag ved NTH (nå NTNU). Han har vært forskningssjef i SINTEF Avdeling Kunne, og kunnskapsleder i Advokatfirmaet Thommessen, og er nå avdelingsdirektør for Norsk kulturråd, avdeling KulturLab.

Idea Work

Om profesjonell kreativitet
Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik
Utgivelsesår: 2012

Idea Work

Lessons of the extraordinary in everyday creativity
Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik
Utgivelsesår: 2012