Tom Skauge

Tom Skauge

Tom Skauge er førsteamanuensis ved Institutt for økonomiske og administrative fag ved Høgskolen i Bergen, og førsteamanuensis II ved Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært viserektor ved Høgskolen i Bergen. Skauge underviser i kurs innen organisasjonsteori, ledelse, forskningsdesign, etikk og innovasjon, entreprenørskap og samfunnsansvar.

Tom Skauge sitter i perioden 2012-2014 i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sin fagkomité for etikk i økonomiutdanningen.

Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal
Utgivelsesår: 2015