Lene Foss

Lene Foss

Lene Foss er professor i innovasjon og entreprenørskap og forsker og underviser i disse emnene ved Handelshøgskolen i Tromsø ved Universitetet i Tromsø. Hun er faglig leder av Master of Science in Business Creation and Entrepreneurship (http://uit.no/hht/bce). Foss leder internasjonale forskningsprosjekter innen innovasjon og entreprenørskap og har bidratt til norske og internasjonale lærebøker og forskningsjournaler. Hun er reviewer i flere journaler og er i redaksjonsrådet i International Journal of Gender and Entrepreneurship. Foss er medlem i Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell og metode og i Fagkomité for metode i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning.

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2015

Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Bind 2: Organisasjon og medvirkning – en norsk modell?
Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen (red.)
Utgivelsesår: 2013

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012