Arne Carlsen
© Fotograf: Siv Heidi Breivik

Arne Carlsen

Arne Carlsen er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har arbeidet tett med over 50 organisasjoner. Hans forskning tar for seg drivkrefter og praksis for vekstprosesser og ekstraordinær skaperkraft i organisasjoner. Han har publisert i ledende internasjonale journaler, håndbøker og bøker om positive organisasjonsendringer, identitetsforming, håp, undring, kunnskapsledelse og kvalitativ forskningsmetodikk. Carlsen er for tiden medredaktør for tidsskriftet Management Learning.

Idea Work

Om profesjonell kreativitet
Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik
Utgivelsesår: 2012

Idea Work

Lessons of the extraordinary in everyday creativity
Arne Carlsen, Stewart Clegg og Reidar Gjersvik
Utgivelsesår: 2012