Gunn Vedøy

Gunn Vedøy

Små skritt eller store sprang?

Om digitale tilstander i skolen
Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)
Utgivelsesår: 2012