Eli Ottesen

Eli Ottesen

Små skritt eller store sprang?

Om digitale tilstander i skolen
Trond Eiliv Hauge og Andreas Lund (red.)
Utgivelsesår: 2012

Utdanningsledelse

Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt og Guri Skedsmo (red.)
Utgivelsesår: 2006