Liv Duesund

Liv Duesund

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014

Spesialpedagogikk

Edvard Befring og Reidun Tangen (red.)
Utgivelsesår: 2012