Runar Torgersen

Runar Torgersen

Runar Torgersen, cand.jur. 2000, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og ph.d. samme sted 2008, er førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har tidligere arbeidet i Justisdepartementet som sekretær for Straffelovkommisjonen, Sanksjonsutvalget og Lund-utvalget og har vært universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år

Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2013