Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh er utdannet lærer og cand.mag. Hun har blant annet utdannelse i dansk som andrespråk og spesialpedagogikk med fokus på lesing. Hun er ansatt som adjunkt ved Professionshøjskolen UCC, København og arbeider til daglig med barns tilegnelse av språk og spesialpedagogikk.

Les og forstå matematikk

Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Krogh
Utgivelsesår: 2012