Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll er cand.scient i fysikk. Hun har tidligere lang erfaring fra arbeid med telekommunikasjon og har de siste årene arbeidet som høgskolelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har der undervist i fysikk og teknologi og design. Hun har også vært veileder for noen skoler i Oslo-områder ved utvikling av prosjekt innen teknologi og design.

Teknologi og design i skolen

Liv Klakegg Dahlin, Anne-Gunn Svorkmo og Liv Oddrun Voll
Utgivelsesår: 2013