Silje Maria Tellmann
© HiOA

Silje Maria Tellmann

Silje Maria Tellmann er sosiolog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo, og PhD-stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning handler om eksperters rolle i politikkutforming og norsk klimapolitikk.

Hvordan lese kvalitativ forskning?

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann
Utgivelsesår: 2015

Hvordan lese kvalitativ forskning?

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann
Utgivelsesår: 2014