Heidi Antell Haugen

Heidi Antell Haugen

Heidi har jobbet som lærer på barnetrinnet i 18 år, og hun underviser i naturfag på alle trinn fra 1. til 7. trinn. Heidi er spesielt opptatt av å bruke praktiske og utforskende metoder i undervisningen. Hun er i dag spesialpedagog og kontaktlærer ved Botne skole i Holmestrand.

Mylder 1-4 Digital Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs uten innlogging
Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Kristina Reiten og Magnus Henrik Sandberg

Mylder 2 Grunnbok Brettbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Kristina Reiten

Mylder 3 Grunnbok Brettbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Kristina Reiten, Magnus Henrik Sandberg, Anne Synnøve Stein o

Mylder 4 Lærerens bok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset

Mylder 4 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2016

Mylder 4 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen;, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2016

Mylder 4 Grunnbok Brettbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2016

Mylder 4 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen, Anne Synnøve Steinset, Magnus Henrik Sandberg og Toril Hægeland
Utgivelsesår: 2016

Mylder 4 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2016

Mylder 3 Lærerens bok

Heidi Antell Haugen, Anna Kristina E. Reiten, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2015

Mylder 3 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Anna Kristina E. Reiten, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2015

Mylder 3 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen, Anna Kristina E. Reiten, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2015

Mylder 3 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen, Kristina Reiten, Magnus Henrik Sandberg, Anne Synnøve Steinset og Anna Kristina
Utgivelsesår: 2015

Mylder 3 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Anna Kristina E. Reiten, Magnus Henrik Sandberg og Anne Synnøve Steinset
Utgivelsesår: 2015

Mylder 2 Lærerens bok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2014

Mylder 2 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2014

Mylder 2 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2014

Mylder 2 Arbeidsbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2014

Mylder 2 Grunnbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2014

Mylder 1 Lærerens bok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2013

Mylder 1 Elevbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2013

Mylder 1 Elevbok

Heidi Antell Haugen, Toril Hægeland, Anna Kristina E Reiten og Magnus Henrik Sandberg
Utgivelsesår: 2013