Andreas Tjernshaugen

Andreas Tjernshaugen

Det politiske landskap

En studie av stortingsvalget 2009
Bernt Aardal (red.)
Utgivelsesår: 2011