Evelyn Eriksen

Evelyn Eriksen

Evelyn Eriksen er høgskolelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark. Hun har barnevernfaglig bakgrunn og har master i spesialpedagogikk. Hun har undervist i flere år ved barnevernpedagogutdanningen og ved videreutdanning i spesialpedagogikk ved samme institusjon.

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner
Sidsel Germeten og Evelyn Eriksen
Utgivelsesår: 2014

Barnevern i barnehage og skole

Møte mellom barn, foreldre og profesjoner
Evelyn Eriksen og Sidsel Germeten
Utgivelsesår: 2012