Gry Brandser

Gry Brandser

Gry Brandser (f. 1962) dr.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap med avhandlingen «Humboldt revisited: The Institutional Drama of Academic Identity». Hun arbeider for tiden som forsker ved Uni Rokkansenteret på et prosjekt under forskningsprogrammet Kulturell verdsetting (KULVER).

Humanioras fremtid

Kampen om forståelsen av menneske og samfunn
Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.)
Utgivelsesår: 2011