Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011