Grete Jamissen
© Foto: Aslak Ormestad

Grete Jamissen

Grete Jamissen er dosent ved Medieseksjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglig bakgrunn som lærer og pedagog og har lang og variert erfaring fra skole, næringsliv og høyere utdanning. Hun har vært prosjektleder for høgskolens arbeid med digital historiefortelling siden starten i 2006. Som nøkkelperson i oppbyggingen av et nasjonalt faglig nettverk har hun vært prosjektleder for en internasjonal og en nasjonal konferanse om temaet.

Hun var redaktør, sammen med Kristin Holte Haug og Carsten Ohlmann, for den første norske boken om digital historiefortelling Digitalt fortalte historier, Cappelen Damm Akademisk (2012). Hun har skrevet kapitler om digital historiefortelling i flere bøker: Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning. Tromsø: Norgesuniversitetet (2013), Towards the digital storytelling University, Valencia Universitet (2014) og Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier, Cappelen Damm Akademisk (2015).

Se min fortelling

Digital historiefortelling i barnehagen
Grete Jamissen og Kristin Holte Haug
Utgivelsesår: 2015

Mediepedagogiske perspektiver

Mediesosialisering, undervisning om og med medier
Fritze, Nordkvelle og Haugsbakk
Utgivelsesår: 2015

Se min fortelling

Digital historiefortelling i barnehagen
Kristin Holte Haug og Grete Jamissen
Utgivelsesår: 2015

Digitalt fortalte historier

Refleksjon for læring
Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann (red.)
Utgivelsesår: 2012