Jan Helge Solbakk

Jan Helge Solbakk

Jan Helge Solbakk er utdannet lege og teolog fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han en doktorgrad i antikkens filosofi. Han jobber som professor ved Senter for medisinks etikk ved Universitetet i Oslo. Solbakk er medlem av en rekke internasjonale etikkkomiteer og review-boards. Han leder for tiden the International Society of Stem Cell Research's (ISSCR) og Ethics and Public Policy Commitee. Han har en rekke publikasjoner innen medisink etikk.

Humanioras fremtid

Kampen om forståelsen av menneske og samfunn
Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.)
Utgivelsesår: 2011