Hans Kristian Rustad
© Espen Kristiansen

Hans Kristian Rustad

Hans Kristian Rustad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark. Han har skrevet en doktorgradsavhandling om litterære hypertekster og publisert flere artikler om digital litteratur. Han har også redigert en bok om Åsmund Sveens forfatterskap.

Digital litteratur

En innføring
Hans Kristian Rustad
Utgivelsesår: 2012