Anders Barstad
© Statistisk sentralbyrå

Anders Barstad

Anders Barstad er sosiolog og forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hans forskningsfelt er generell levekårs- og velferdsutvikling, psykisk helse og sosiale relasjoner.

Levekår og livskvalitet

Vitenskapen om hvordan vi har det
Anders Barstad
Utgivelsesår: 2014