Trond Welstad
© Trond Welstad

Trond Welstad

Trond Welstad, født 1982, er utdannet jurist fra 2007 og rettssosiolog fra 2009. Skoleåret 2008—2009 arbeidet han som faglærer ved Hellerud videregående skole, hvor han underviste i rettslære. Skoleerfaringen var utslagsgivende for interessen og engasjementet for utdanningsrett, herunder særlig avstanden fra lovgiving til klasserom. Sammen med professor emeritus Henning Jakhelln og post.doc. Helga Aune arbeider han nå med å etablere utdanningsrett som fagdisiplin ved Institutt for offentlig rett og Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Juridisk fakultet, Universitet i Oslo. Han er også medlem av det tverrfakultære forskningssamarbeidet Kunnskap i skolen (KiS) og har gjennom dette et nært samarbeid med Utdanningsvitenskapelig fakultet på Blindern. Welstad er sammen med Jakhelln redaktør for denne artikkelsamlingen. Kontaktadresse: t.e.welstad@jus.uio.no