Audhild Hjalmarsen

Audhild Hjalmarsen

Audhild Hjalmarsen er lege, dr.med. og spesialist i indremedisin, lungesykdommer og geriatri. Hun er ansatt som overlege ved Lungemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge og førsteamanuensis II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Lungerehabilitering

Kols og andre lungesykdommer
Audhild Hjalmarsen
Utgivelsesår: 2012