Siri Granum Carson
© Siri Granum Carson

Siri Granum Carson

Siri Granum Carson (f. 1972) er førsteamanuensis ved Program for anvendt etikk ved NTNU, hvor hun blant annet underviser og veileder masterstudenter i etikk. I sin forskning og undervisning har hun særlig fokus på næringslivsetikk og bedrifters samfunnsansvar. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.

Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal
Utgivelsesår: 2015

Etikk

Teori og praksis
Siri Granum Carson og Norunn Kosberg
Utgivelsesår: 2011