Sara Hannibal

Sara Hannibal

Sara Hannibal (f. 1971) er cand.mag. i dansk og engelsk og er ansatt som lektor i dansk og dansk som andrespråk ved lærerutdanningen ved Professionshøjskolen Sjælland, Campus Roskilde. Hun underviser dessuten i utdanningen av leseveiledere og forskjellige andre etter- og videreutdanninger i barns lese- og skriveutvikling.

Oppdagende skriving

- en vei inn i lesingen
Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal
Utgivelsesår: 2011