Monique Vitger

Monique Vitger

Monique Vitger (f. 1971) er cand.mag. i dansk og ansatt som adjunkt i dansk som andrespråk ved lærerutdanningen Zahle ved Professionshøjskolen UCC. Hun har tidligere undervist i dansk og dansk som andrespråk ved Professionshøjskolen Sjælland og i utdanningen for leseveiledere. Hun har forelest ved kurs for leseveiledere og lærere på første årstrinn i skolen («børnehaveklasseledere»).

Oppdagende skriving

- en vei inn i lesingen
Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal
Utgivelsesår: 2011