Klara Korsgaard

Klara Korsgaard

Klara Korsgaard (f. 1949) er cand.mag. i dansk og har siden 2006 vært leder for Nationalt Videncenter for Læsning (www.videnomlaesning.dk). Hun har tidligere undervist i lærerutdanningen og på etter- og videreutdanningskurs for lærere og førskolelærere, og for undervisningspersonale i lærer- og førskolelærerutdanningene. Hun har skrevet flere artikler om skriftspråksutvikling hos barn.

Oppdagende skriving

- en vei inn i lesingen
Klara Korsgaard, Monique Vitger og Sara Hannibal
Utgivelsesår: 2011