Ivar Eimhjellen
© Uni Rokkansenteret

Ivar Eimhjellen

Ivar Sognæs Eimhjellen er sosiolog (master) og jobber som forskningsassistent ved Uni Rokkansenteret. Hans forskningsfelt og faglige interesser er deltaking, demokrati og sivilsamfunn, sosiale medier, ungdom og subkultur.

Sosial kapital i Norge

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)
Utgivelsesår: 2011