Kari Steen-Johnsen
© Institutt for samfunnsforskning

Kari Steen-Johnsen

Kari Steen-Johnsen er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Forskningen hennes har fokusert på endringer i sivilsamfunnet med en spesiell interesse i frivillige organisasjoner. Hun er involvert i flere prosjekter knyttet til nettverks- og informasjonssamfunnet, blant annet et prosjekt om konsekvenser av sosiale medier for det offentlige rom.

Internet Research Ethics

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (eds.)
Utgivelsesår: 2015

Liker - liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk
Utgivelsesår: 2013

Liker - liker ikke

Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet
Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk
Utgivelsesår: 2013

Sosial kapital i Norge

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)
Utgivelsesår: 2011