Marit Alvestad

Marit Alvestad

Marit Alvestad er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har utgitt en rekke publikasjoner innenfor pedagogikk.

Læringskulturer i barnehagen

Flerfaglige forskningsperspektiver
Torill Vist og Marit Alvestad (red.)
Utgivelsesår: 2012