Kristin Jordal
© Kristin Jordal

Kristin Jordal

Kristin Jordal har master i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som stipendiat og høgskolelektor ved høgskolen i Vestfold.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011