Svein Tuastad
© Svein Erik Tuastad

Svein Tuastad

Svein Tuastad (f. 1962) er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hans faglige interesser er i hovedsak knyttet til politisk teori, norsk politikk og skolepolitikk. I 2009 gav han ut boka "Fridom, likskap og gullkort" om sosialdemokratiet og den norske modellen.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011