Tone Dahl-Michelsen
© Senter for profesjonsstudier

Tone Dahl-Michelsen

Tone Dahl-Michelsen er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo. Hun arbeider med doktorgradsprosjektet: Kjønnede kompetanseformer i moderne fysioterapeututdanning.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011