Julia Orupabo
© Institutt for samfunnsforskning

Julia Orupabo

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber

Julia Orupabo
Utgivelsesår: 2016

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011