Jonas Debesay
© Rahel Hantal

Jonas Debesay

Jonas Debesay (f. 1974) er sykepleier og statsviter og jobber som høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo. Hans forskningsfelt er kulturelt mangfold innen sykepleie og han har skrevet flere vitenskapelige artikler og bokkapitler innen feltet.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011