Bjørg-Elin Moen
© Ludvig Killingberg

Bjørg-Elin Moen

Bjørg-Elin Moen har doktorgrad (PhD) i psykologi innen sosialpsykologi fra Psykologisk institutt ved NTNU. Hun har beveget seg fra å forske på risikopersepsjon og risikoatferd til å jobbe mer målrettet med holdningsskapende og helsefremmende arbeid gjennom organisasjonen MOT. I MOT er hun ansatt som leder for evaluering. Hun har mye og variert erfaring med å jobbe med ungdom både i klasserommet og gjennom MSN-tjensten "Chat med MOT" hvor ungdommer kan snakke med MOT gjennom MSN - i dag er hun også ansvarlig for denne tjenesten.

Ungdom, læring og forebygging

Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen
Utgivelsesår: 2011