Anne Birgitte Leseth
© Kjersti Lassen

Anne Birgitte Leseth

Anne Birgitte Leseth er sosialantropolog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo og dr.scient. fra Norges idrettshøgskole. Leseth er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier. Hennes forskning er rettet mot antropologiske perspektiver på helseprofesjonenes kulturelle kunnskapsgrunnlag.

Inkluderende kroppsøving

Øyvind Førland Standal og Gro Rugseth (red.)
Utgivelsesår: 2015

Hvordan lese kvalitativ forskning?

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann
Utgivelsesår: 2015

Hvordan lese kvalitativ forskning?

Anne Birgitte Leseth og Silje Maria Tellmann
Utgivelsesår: 2014

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011