Kari Nyheim Solbrække
© Eirik Nyheim

Kari Nyheim Solbrække

Kari Nyheim Solbrække er sosiolog (dr.polit) og førsteamanuenis ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Her er hun en del av forskergruppen ”Humaniorastudier i helsefag”. Hun arbeider med flere prosjekter omkring betydninger av kjønn i sykdom og helsefaglige profesjoner. En hovedinteresse er menn og maskulinitet i sykepleiefaget. Solbrække har tidligere forsket på moderne arbeidsliv og kjønn og gitt bidrag til lærebøker og fagartikler omkring dette emnet.

Profesjon, kjønn og etnisitet

Anne Leseth og Kari Nyheim Solbrække (red.)
Utgivelsesår: 2011