John Asland
© Foto: Eva Dobos

John Asland

John Asland er professor ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og fagansvarlig lærer i arverett. Han har skrevet doktoravhandling om uskifte, lærebok i arverett sammen med Peter Lødrup, og han har vært sekretær for Arvelovutvalget. Asland har undervist i familie-, arve- og erstatningsrett gjennom flere år.

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2016

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2016

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2015

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup og John Asland
Utgivelsesår: 2013