Signe Bock Segaard
© Institutt for samfunnsforskning

Signe Bock Segaard

Signe Bock Segaard er statsviter (Ph.D). Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og tilknyttet Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor. Hennes faglige interesser og forskningsfelt er frivillig sektor, lokal offentlig administrasjon og politikk, elektronisk forvaltning og demokrati og kommunikasjon og nye medier.

Sosial kapital i Norge

Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard (red.)
Utgivelsesår: 2011